1 bộ điều khiển hồng ngoại điều khiển được mấy thiết bị và gồm những thiết bị gì?

Không có giới hạn thiết bị điều khiển đối với bộ điều khiển hồng ngoại. Chỉ cần là thiết bị sử dụng remote hồng ngoại là các bạn có thể tích hợp được 1 cách dễ dàng.