Khi ngắt kết nối wifi của phích cắm thông minh, thiết bị điện có bị ngắt kết nối không?

Khi ngắt kết nối WiFi thì sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của phích cắm thông minh, mà chỉ ảnh hưởng tới việc bạn điều khiển phích cắm qua điện thoại mà thôi. Nếu không có WiFi, bạn vẫn có thể sử dụng như các phích cắm thông thường, với nút nguồn sẽ được bật tắt bằng tay