5.Kết nối bộ điều khiển hồng ngoại rồi, làm sao để điều khiển giọng nói?

Các bạn cần phải tạo ứng dụng của bên thứ 3 (Google Home Assistant, Elexa, Apple Homekit,…) Ở đây mình sẽ ví dụ sử dụng Google Home Assistant (GHA), vì GHA hiện tại có thể sử dụng được tiếng việt khá tốt, các bạn cần phải tải ứng dụng GHA trên Appstore hoặc Google Play, sau đó các bạn liên kết với tài khoản Smart Life tương ứng thì sẽ điều khiển được bằng giọng nói. Để biết thêm chi tiết, các bạn tham khảo clip hướng dẫn chi tiết bên dưới: https://youtube.com/.................